Voor gewichtsconsulenten

Weg met de Weegschaal Werlkboek Eetschrift Meijke van HerwijnenSinds 1 januari 2015 is het voor gewichtsconsulenten mogelijk het Weg met de Weegschaal 12 wekenprogramma aan te bieden aan je klanten. Ben je gewichtsconsulent en wil je meer weten over de mogelijkheden, dan vind je op deze pagina meer informatie.

Wat houdt het in?

Als gewichtsconsulent bied je een eigen programma van 12 weken aan, dat gebruik maakt van de boeken Weg met de Weegschaal Werkboek & Eetschrift en bijbehorende online programma’s over voeding, bewegen, slaap en ontspanning.

Wat is de meerwaarde voor een gewichtsconsulent?

 • Je krijgt in het boek een goed uitgewerkt, positief ingestoken programma van 12 weken mee dat ingaat op voeding, bewegen en slaap/ontspanning.
 • Adviezen en tips over deze onderwerpen krijgt de deelnemer in een boek en een online programma, zodat je je gesprekken/bijeenkomsten echt kunt gebruiken voor begeleiding, in plaats van alleen voor basis-uitleg. Er is ook een besloten Facebook community voor deelnemers/gewichtsconsulenten die dat fijn vinden.
 • Er zijn drie verdiepende online programma’s waarmee je deelnemers meer te bieden hebt: fit & energiek zijn, je ongezonde gewoontes overwinnen en tijd & energie managen.
 • Je beschikt over een mooi boek en goede materialen voor je deelnemers.
 • In een besloten Facebookgroep kun je uitwisselen met je collega’s.
 • Je mag met korting scholing volgen bij de Visiom Academie, zodat je inspiratie opdoet over leefstijlonderwerpen en de manier waarop je die kennis kunt overdragen.

Wat is de meerwaarde voor je clienten/deelnemers?

 • Adviezen en tips over deze onderwerpen krijgen ze in een boek en een online programma, zodat ze in de gesprekken met de gewichtsconsulent echt aan de slag kunnen met de vertaling naar hun eigen situatie.
 • Er zijn drie verdiepende online programma’s als ze meer willen dan ‘gewoon afvallen’: fit & energiek zijn, je ongezonde gewoontes overwinnen en tijd & energie managen.
 • Er is een besloten Facebook community waar deelnemers onderling contact kunnen houden als ze dat fijn vinden.

Hoe word ik Weg met de Weegschaal gewichtsconsulent?

 • Je controleert in het overzicht of je niet te dicht bij een andere WmdW gewichtsconsulent zit (ga uit van een afstand van zo’n 8 km minimaal), je beschrijft je motivatie en ‘solliciteert’.
 • Als je akkoord krijgt (bericht volgt z.s.m.), volg je een inwerkdag bij Meijke (in Amersfoort, € 95,- excl. BTW) en daarna kun je direct starten.

Wat doet de WmdW gewichtsconsulent?

Voorbereiding:

 • Je stelt een programma van 12 weken samen dat aansluit bij het werkboek. Het mag een groepsprogramma of individueel traject zijn. Hoeveel begeleidingsgesprekken/bijeenkomsten je erin opneemt en wat het tarief is, bepaal je zelf.
 • Je maakt een webpagina waar je je eigen programma omschrijft en een aanmeldingsmogelijkheid vermeldt.

Opstart:

 • Je legt uit wat het 12 weken programma bij jou inhoudt en zorgt dat de deelnemer het boek heeft.
 • Je meldt je deelnemer aan voor de online omgeving en/of een online begeleidingsprogramma.

Gesprekken:

 • Je helpt de deelnemer met een passend voedingsplan, dat aansluit bij de uitgangspunten van het boek en dat bestaat uit zoveel mogelijk onbewerkte, gevarieerde voedingsmiddelen. Als de deelnemer bepaalde wensen heeft, bijvoorbeeld zuivelproducten vermijden of minder brood eten, dan help je hem/haar om die te verwerken in een haalbaar plan.
 • Je vult dat waar mogelijk/nodig aan met een plan voor bewegen, slaap en ontspanning.
 • Je vraagt naar hindernissen bij het eten, bewegen en ontspannen en zoekt mee naar oplossingen die werken op de korte en lange termijn.
 • Je helpt concrete acties formuleren op het gebied van voeding, bewegen, slaap en ontspanning en vraagt na of die gehaald zijn (‘stok achter de deur’).
 • Je registreert bij het begin, halverwege en na afloop de resultaten van je deelnemer m.b.v. een online formulier van Visiom/WmdW.
 • Je mag uiteraard ook in kleine groepjes werken als dat je voorkeur heeft.

Wat krijgt de gewichtsconsulent via Weg met de Weegschaal?

 • Inkoop boekenpakketje ‘Weg met de Weegschaal Werkboek & Eetschrift’ met 35% marge. Indien gewenst ook andere boeken van Meijke.
 • Een online omgeving met materialen voor je cliënten, plus (indien voor aangemeld) een online lesprogramma Weg met de Weegschaal.
 • De mogelijkheid om 3 verschillende online vervolgprogramma’s in te zetten bij cliënten.
 • Vermelding op WmdW website.
 • Relevant scholingsaanbod binnen Visiomacademie (geaccrediteerd door BGN, ook voor anderen toegankelijk).
 • Spaarsysteem: korting van € 7,50 op een scholing naar keuze bij elke deelnemer die een online programma volgt.
 • Elke deelnemer die zich voor een online begeleidingsprogramma aanmeldt, mag je een boek aanbieden op kosten van Meijke.
 • Je begeleiding/gesprekken plan je op je eigen manier en tegen je eigen tarieven. Op basis van de ervaringen van de andere gewichtsconsulenten kunnen hiervoor adviezen worden gegeven.

Wat wordt van de aangesloten gewichtsconsulenten verwacht?

 • Lidmaatschap van de BGN.
 • Motivatie om mensen te begeleiden in voeding, bewegen en ontspannen.
 • De visie dat de basisvoeding moet bestaan uit zoveel mogelijk ‘onbewerkte’ producten en gevarieerd moet zijn.
 • De visie dat een deelnemer gewoontes moet ontwikkelen die bij hem/haar passen en daarin gestimuleerd moet worden.
 • Deelname aan 1 introductie- en kennismakingsworkshop en vervolgens twee geaccrediteerde scholingsdagen per jaar, ook in het eerste jaar. (N.B. Alle workshops duren van 09.30 tot 16.30 uur, worden in Amersfoort gegeven en zijn te vinden op www.visiomacademie.nl. Het bedrag voor de jaarlijkse scholingen kan via een ‘spaarsysteem’ worden terugverdiend.)
 • Goed doornemen van boek en opdrachten, het bestuderen van de online programma’s om op de hoogte te zijn van wat die inhouden.
 • Beschrijving van het eigen Weg met de Weegschaal begeleidingsprogramma op een pagina op hun website, waarnaar gelinkt kan worden vanaf www.wegmetdeweegschaal.nl.
 • Inkoop van boeken voor hun eigen deelnemers.

Wat moet je doen om aan te melden?

Veel gestelde vragen

Krijg ik een volledig begeleidingsplan dat ik moet volgen?

Nee, je gebruikt je eigen begeleidingsmethode, waarbij je het Weg met de Weegschaal Werkboek & Eetschrift, de bijbehorende e-mailopdrachten en de webworkshop als basis gebruikt.

Is er een jaarlijks deelnamegeld voor deelnemende gewichtsconsulenten?

Er zijn, naast de twee jaarlijkse scholingsdagen en de inkoop van boeken, geen bijkomende kosten voor jou. Het uitgangspunt is anders: je verzorgt inkomsten voor Weg met de Weegschaal omdat er via jou meer deelnemers komen voor de online programma’s.

Kan ik me ook aanmelden als mijn regio al bezet is?

Er wordt opgelet dat Weg met de Weegschaal gewichtsconsulenten elkaar niet in de weg zitten. Je kunt dus niet in dezelfde plaats/regio werken als een andere WmdW gewichtsconsulent. Wel kun je je belangstelling doorgeven via meijke@visiom.nl, zodat je benaderd kunt worden als jouw regio vrij komt.

Moet ik alles wat ik doe door Weg met de Weegschaal goed laten keuren?

Het is andersom: wat jij doet, blijft van jou. Je voegt er alleen een aantal Weg met de Weegschaal instrumenten aan toe, zodat je klanten iets extra’s krijgen en jij een deel van je materialen niet zelf hoeft te ontwikkelen.

Mag ik op al mijn materialen straks het Weg met de Weegschaal logo zetten?

De naam en het logo van Weg met de Weegschaal staan alleen op materialen van Weg met de Weegschaal en bij het 12 wekenprogramma dat gebruik maakt van de WmdW middelen. Ontwikkel je zelf iets, zet dan jouw naam of je bedrijfsnaam erop. Dat voorkomt onduidelijkheden over de auteursrechten of de verantwoordelijkheid voor de inhoud.

Lopen de aanmeldingen via Weg met de Weegschaal?

Mensen melden zich bij jou aan zoals altijd. Voor de online programma’s meld je ze aan via wegmetdeweegschaal.nl. Instructies daarvoor staan in het handboek dat je krijgt.

Hoe kom ik aan boeken?

Die kun je bij je kennismakingsworkshop en bij volgende contactmomenten bij Meijke afnemen met 35% inkoopkorting; geef van tevoren door hoeveel ze er voor je mee moet nemen. Als je een boek aan een klant verkoopt, houd je de marge zelf. Verkopen met korting is niet toegestaan (Wet op de vaste boekenprijs); een boek weggeven mag wel.

Voor elke klant die zich aanmeldt voor een online begeleidingsprogramma, krijg je een setje boeken van Meijke cadeau, dat je al dan niet kunt doorgeven aan de klant.

Wat is het verschil tussen een WmdW gewichtsconsulent en een Visiom leefstijlcoach?

De leefstijlcoaches van Visiom begeleiden mensen die vaardigheden nodig hebben om de gezonde gewoontes beter vol te houden. Het gaat om onderwerpen als contact maken met je lichaam, tijd en energie managen, zelfontwikkeling en communicatie en omgaan met stress en onrust. Een groot deel van de leefstijlcoaches geeft ook (algemene) workshops over voeding, bewegen, slaap en ontspanning, bijvoorbeeld bij werkgevers. Ze verzorgen echter geen afslankbegeleiding en maken geen afvalplannen.

Andere vragen?

Mail naar meijke@visiom.nl of bel 06-51745600 of 033-7850591.